Pasaules ielu vingrošanas federācijas (WSWCF) galveno sacensību veidi un to savstarpējās atšķirības. Latvijā notiekošo sacensības tiek rīkotas balstoties uz WSWCF reglamentiem.

Pasaules Federācijas (WSWCF) noteikumi:

WSWCF ir vienīgā organizācija, kura vispasaules mērogā attīsta ielu vingrošanu kā sporta veidu un kustību. Katru gadu decembrī WSWCF uzrunā visus savus esošos biedrus un sekotājus, lūdzot iesniegt atsauksmes par nepieciešamajiem uzlabojumiem sacensību noteikumos, reglamentos, tiesāšanā un WSWCF darbībā kopumā. Visas atsauksmes tiek rūpīgi analizētas un, balstoties uz šīm atsauksmēm, tiek veikti sacensību noteikumu, reglamenta, tiesāšanas un kopējās WSWCF darbības uzlabojumi nākamā gada sezonai.

Šobrīd WSWCF aktīvi pasākumus rīko divās ielu vingrošanas pamatkategorijās:

– Ielu vingrošanas frīstaila kategorijā

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības kategorijā

WSWCF frīstaila sacensību veidi un to specifiskās savstarpējās atšķirības

1) Nacionālie čempionāti ielu vingrošanā. Sacensības katru gadu rīko cita WSWCF partnerorganizācija tās pārstāvētajā valstī. Sacensības visās valstīs notiek pēc vienotiem noteikumiem, kuri tiek publicēti sezonas sākumā. Sacensības notiek ielu vingrošanas frīstaila kategorijā un katrs dalībnieks uzstājas divos raundos, kuru laikā dalībnieku sniegumu vērtē trīs tiesneši: statisko elementu tiesnesis, dinamisko elementu tiesnesis un elementu kombināciju tiesnesis. Nacionālajos čempionātos piedalās vietējie atlēti, un nacionālā čempionāta uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē iegūst nacionālā čempiona titulu, kā arī tiesības pārstāvēt valsti WSWCF rīkotajā ikgadējā Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā. Šo sacensību galvenais mērķis ir sniegt katras valsts sportistiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā.

2) Pasaules čempionāts ielu vingrošanas frīstailā. Šis sacensības notiek katru gadu un tās rīko WSWCF. Pasaules čempionātā piedalās un par pasaules čempiona frīstailā titulu cīnās nacionālo čempionātu uzvarētāji. Sacensības tiek organizētas frīstaila kategorijā, kurā katrs dalībnieks no sākuma uzstājas kvalifikācijas raundā, kura laikā dalībnieka izpildījumu vērtē seši kvalificēti tiesneši: divi statisko elementu tiesneši, divi dinamisko elementu tiesnešu un divi elementu kombināciju tiesneši. Pēc kvalifikācijas raunda tiek noteikts, kuri dalībnieki piedalās fināla raundā, kurā dalībniekus atkal vērtē šie paši tiesneši.

3) Kenguru Pro Pasaules kauss ielu vingrošanā. Sacensības tiek rīkotas katru gadu un sastāv no kvalifikācijas posmiem un superfināla. Patlaban šīs sacensības notiek tikai vīriešu konkurencē. Parasti gadā vidēji tiek organizēti aptuveni 20 Pasaules kausa posmi, kuru uzvarētāji kvalificējās gada beigās notiekošajam Pasaules kausa superfinālam. Pasaules kausa posmus rīko WSWCF kopā ar partnerorganizācijām, kurām pārsvarā ir WSWCF oficiālā biedra statuss. Katrs Pasaules kausa posms ir starptautiskas sacensības, uz kurām dalībnieki tiek atlasīti ņemot vērā viņu iepriekšējo sacensību pieredzi un iegūtos apbalvojumus, vai arī pēc uzvaras atlases sacensībās internetā, ja dalībniekam nav lielas sacensību pieredzes.

Pasaules kausa galvenās atšķirības no Pasaules čempionāta:

– Papildus trīs ielu vingrošanas elementu tiesnešiem dalībniekus vērtē arī stila tiesnesis. Pasaules čempionātā svarīgākais ir elementu izpildījums. Toties Pasaules kausā ir svarīgi arī prast darboties ar skatītajiem un meistarīgi izklaidēt.

– Dalībnieki uzstājas kvalifikācijas raundā, un pēc šī raunda tikai 10 labākie tiek sadalīti pāros un otrajā raundā šie atlēti pāros viens pret otru cīnās ielu vingrošanas frīstaila dueļos. Katra dueļa uzvarētājs kvalificējās finālam, kurā 5 labākie atlēti viens pret otru cīnās ielu vingrošanas dueļu sacensību formātā.

– Šīs sacensības tiek veidotas ar mērķi, lai visiem pasaules aktīvajiem ielu vingrošanas reģioniem reizi gadā būtu iespēja rīkot liela mēroga starptautiskas sacensības. Ar Pasaules čempionātu ielu vingrošanā, ko rīko katru gadu vienā vietā un tikai reizi gadā, bija par maz. Interese par šo sportu un liela mēroga starptautisku sacensību rīkošanu izrādījās liela, tādēļ tika izveidota sistēma, kurā Pasaules čempionāts un Pasaules kauss tiek rīkoti paralēli vienā sezonā. Līdzīgi kā tas tiek darīts citos sporta veidos, piemēram, biatlonā vai bobslejā.

Pasaules kausa uzvarētājs iegūst Pasaules kausa titulu.

WSWCF eksplozīvā spēka un spēka izturības sacensību veidi

Pašlaik WSWCF tikai reizi gadā rīko Pasaules ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības čempionātu. Sacensību ietvaros tiek noskaidroti pasaules čempioni šādās kategorijās:

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka kategorija. Tās ir spēka trīscīņas sacensības, kurās dalībnieki veic trīs spēka elementu maksimālo skaitu izpildes atkārtojuma reižu ar papildu svaru. Uzvar tas dalībnieks, kurš ir kopsummā veicis lielāko vingrinājumu izpildes atkārtojuma reižu skaitu visiem trim elementiem.

– Ielu vingrošanas spēka izturības kategorija. Tās ir sacensības, kurās dalībnieki izpilda dažādus vingrinājumus noteiktu skaitu izpildes atkārtojuma reižu bez papildu svariem. Tiek ieskaitītas tikai pareizas formas vingrinājumu izpildes reizes un uzvar tas dalībnieks, kurš vingrinājumu kopumu ir veicis pēc iespējas īsākā laika periodā.