Federācija valde:

Prezidents

Aleksandrs Ivaško

Tālr. +37127146693

E-pasts: livf.info@gmail.com
Pilnvaru tērmiņš līdz 2023.g.

Valdes locekle

Sintija Tīrumas

Tālr. +37128793849

E-pasts: livf.info@gmail.com

Pilnvaru tērmiņš līdz 2025.g.

Federācijas mērķi

1. Uz brīvprātības principiem apvienot sporta biedrības un citas juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlas nodarboties, attīstīt un popularizēt ielu vingrošanu un citas ar ielu vingrošanu saistītas sporta un veselības aktivitātes.

2. Attīstīt ielu vingrošanas sportu Latvijā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, kā arī vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām.

3. Veicināt kopējo ielu vingrošanas kā sporta popularitāti un attīstību Latvijā.

4. Popularizēt ielu vingrošanu, kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību iesaistot sabiedrību sporta aktivitātēs.

5. Vadīt un koordinēt darbu ielu vingrošanas sporta veidā Latvijā, sekmēt sportisko rezultātu izaugsmi.

6. Organizēt ielu vingrošanas sacensības un sporta pasākumus federācijas biedriem, bērniem, skolēniem un citiem interesentiem.

7. Organizēt dažāda līmeņa ielu vingrošanas sacensības, tai skaitā Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātus.

8. Veicināt pieredzes apmaiņu par sporta organizēšanu ar citu valstu ielu vingrošanas un citu sporta veidu organizācijām.

9. Organizēt izglītojošos pasākumus – konferences, seminārus, treniņu nometnes.

10. Cieši sadarboties ar starptautisko ielu vingrošanas federāciju „World Street Workout and Calisthenics Federation”, kuras nosaukuma tulkojums latviešu valodā ir “Pasaules Strīt Vorkauta un Kalistēnikas federācija”, ceļot Latvijas ielu vingrošanas sportu starptautiskā līmenī, vienlaikus esot WSWCF biedra statusā.

11. Veikt sabiedriskā labuma darbību organizējot sporta, aktīva dzīvesveida, atpūtas pasākumus fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, tajā skaitā sakopt esošās ielu vingrošanas treniņu vietas Latvijā, kā arī veidot jaunas ielu vingrošanas treniņu vietas.

12. Savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības un nodrošināt, ka tās ievēro ikviena ielu vingrošanā Latvijā iesaistītā organizācija un sportisti.

Rekvizīti un kontakti


Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija

reģ.Nr.40008148237

Juridiskā adrese: Zentenes iela 5-58, Rīga, LV-1069

Sporta federācijas atzīšanas apliecība Nr.95 izdota 2019.gada 29.aprīlī. Tā publiski apskatāma šeit.