21.07.2022._Protokols_Izlases_Sportistu_Noteiksana_Noteikumu_Apstiprinasana_ORIĢINĀLS