Ielu vingrošanas sacensību kategorijas un vispārējie noteikumi

Ielu vingrošanas sacensību kategorija

Divcīņa
Sešcīņa
Freestyle jeb “Brīvais Stils”

SPĒKA DISCIPLĪNA “DIVCĪŅA” VĪRIEŠIEM:

 1. Visi dalībnieki rindas kārtībā veic pievilkšanos virstvērienā uz pievilkšanās stieņa, kā arī atspiešanos uz līdztekām (paralēlās līdztekas) uz maksimālo reižu skaitu, un ar pievienotu papildus svaru. Vispirms visi dalībnieki veic pievilkšanos, pēc tam pēc tiesnešu uzaicinājuma pāriet uz līdztekām;
 2. Pievilkšanās laikā:
  • Zods ir jāpārceļ virs pievilkšanās stieņa un lejā ir pilnībā jāiztaisno rokas;
  • Ķermeņa kustības kontrolēs tiesneši;
  • Ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Pievilkšanās reize netiek ieskaitīta, ja:
 3. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 4. zods netiek pārlikts pāri stienim;
 5. ar zoda vai saliektu roku palīdzību ķermenis tiek turēts virs pievilkšanās stieņa;
 6. rokas netiek pilnībā iztaisnotas zem stieņa;
 7. kājas pieskaras zemei.
  • Maksimālā atpūta (pieļaujams atpūsties tikai iztaisnotās rokās) starp katru pievilkšanās reizi nevar būt ilgāka par 3 (trīs) sekundēm, par ko brīdina tiesnesis pirmo reizi, bet otro reizi brīdina vēl pēc 2 sekundēm. Gadījumā, ja tiesnesis ir izteicis otro brīdinājumu, dalībnieka piegājiens netiek ieskaitīts.
 8. Atspiešanās uz līdztekām (paralēlās līdztekas) laikā:
  • Dalībnieks rokas novieto uz attiecīgām atzīmēm;
  • dalībnieka rokām jābūt saliektām vairāk par 90 grādiem, kā arī iztaisnošanas laikā jābūt pilnībā iztaisnotām;
  • ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;
  • ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Atspiešanās uz līdztekām reize netiek ieskaitīta, ja:
 9. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 10. rokas nav novietotas uz attiecīgām atzīmēm;
 11. elkoņi nav saliekti vismaz 90 grādu leņķī;
 12. elkoņi netiek pilnībā iztaisnoti augšā;
 13. kājas pieskaras zemei.
  • Maksimālā atpūta (pieļaujams atpūsties tikai iztaisnotās rokās) starp katru atspiešanās reizi nevar būt ilgāka par 3 (trīs) sekundēm, par ko brīdina tiesnesis pirmo reizi, bet otro reizi brīdina vēl pēc 2 sekundēm. Gadījumā, ja tiesnesis ir izteicis otro brīdinājumu, dalībnieka piegājiens netiek ieskaitīts;
 14. Dalībniekiem no 14 līdz 17 gadu vecumam papildus svars uz pievilkšanās stieņa ir 16kg, bet papildus svars uz līdztekām ir 24kg (divdesmit četri kilogrami);
 15. Dalībniekiem no 18 gadu vecuma papildus svars uz pievilkšanās stieņa ir 24kg (divdesmit četri kilogrami), bet papildus svars uz līdztekām ir 32kg (trīsdesmit divi kilogrami).

Divcīņa sievietēm

Visi dalībnieki rindas kārtībā veic pievilkšanos virstvērienā uz pievilkšanās stieņa, kā arī roku saliekšanu un iztaisnošano balstā guļus uz maksimālo reižu skaitu. Vispirms visi dalībnieki veic pievilkšanos, pēc tam pēc tiesnešu uzaicinājuma pāriet uz roku saliekšanas zonu.

SPĒKA UN IZTURĪBAS DISCIPLĪNA “SEŠCĪŅA” VĪRIEŠIEM

Spēka izeja uz pievilkšanās stieņa (muscleup).

Spēka izejas laikā:

a) nepieciešams no iekarājiena pozīcijas ar spēku uzraut sevi augšā balstā uz stieņa;

b) kājas visa elementa izpildes laikā paliek taisnas (ceļgals nesaliecas);

c) elkoņi un rokas ir iztaisnotas kāriena un balsta pozīcijā;

d) ķermeņa uzraušana augšā notiek, abiem elkoņiem saliecoties un iztaisnojoties vienmērīgi bez kāda no elkoņu (rokas) spēka pārsvara;

e) ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;

f) ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).

Spēka izeja netiek ieskaitīta, ja:

a) ķermenis tiek uzrauts balstā ar viena elkoņa (rokas) spēka pārsvaru;

b) kājas saliecas ceļgalos vai tiek izmantota kāju vai ķermeņa inerce;

c) kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);

d) elkoņi nav iztaisnoti kāriena vai balsta pozīcijā.

Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 2x; no 18 gadiem – 3x.

Palēcieni uz kastes

 1. a) nepieciešams ar abām pēdām uzlekt uz kastes;

Palēciens uz kastes netiek ieskaitīts, ja:

 1. a) abu kāju pilnas pēdas vienlaicīgi neatbalstās uz kastes augšējās virsmas;
 2. b) kaste tiek aizskarta ar rokām.

Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 35x; no 18 gadiem – 50x.

 

Atspiešanās līdztekās (paralēlās līdztekas)

 

 1. dalībnieks rokas novieto uz attiecīgām atzīmēm;
 2. dalībnieka rokām jābūt saliektām vairāk par 90 grādiem, kā arī iztaisnošanas laikā jābūt pilnībā iztaisnotām;
 3. ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;
 4. ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Atspiešanās uz līdztekām reize netiek ieskaitīta, ja:
 5. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 6. rokas nav novietotas uz attiecīgām atzīmēm;
 7. elkoņi nav saliekti vismaz 90 grādu leņķī;
 8. elkoņi netiek pilnībā iztaisnoti augšā;
 9. kājas pieskaras zemei.
  • Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 20x; no 18 gadiem – 25x.

 

Kāju pieskaršanās pie pievilksānās stieņa “Toes to bar” 

 1. Dalībnieks ar abām rokām virs tvērienā karājas pievilkšanās stienī pilnībā iztaisnotās rokās;
 2. Ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, aizskarot norobežojošo barjeru, kas novietota dalībniekam priekšā un aizmugurē (barjera var būt arī tiesneša roka).
 3. Ķermeņa kustības kontrolē tiesneši.
  • Kāju celšanas reize netiek ieskaitīta, ja:
 4. Kājas nepieskaras stienim;
 5. Tikai viena kāja pieskaras stienim;
 6. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 7. Rokas tiek saliektas elkoņos vai arī tiek mainīts satvēriena veids.
  • Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 10x; no 18 gadiem – 15x.
 1. abas rokas ar pilnu plaukstu tiek novietotas uz atzīmēm uz grīdas vai speciāla paklāja;
 2. viss ķermenis pilnībā taisns tiek novietots balstā guļus;
 3. kāju pēdas ar pirkstgaliem perpendikulāri pret zemi tiek novietotas kopā viena otrai blakus;
 4. leņķis starp rokām un ķermeņa augšdaļu ir 90 grādi;
 5. tiesnesis novieto roku uz atzīmes zem dalībnieka;
 6. dalībnieks, saliecot rokas, ar krūšu kurvi pieskaras pie tiesneša plaukstas;
 7. rokas tiek iztaisnotas pilnībā, atspiežoties;
  • Roku saliekšana un iztaisnošana netiek ieskaitīta, ja:
 8. pārkāpti iepriekšminētie nosacījumi;
 9. ķermenis tiek izliekts, proti, celta tiek tikai ķermeņa augšdaļa;
 10. tiesnesis nav sajutis pieskārienu pie plaukstas.
  • Izpildāmo reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 45x; no 18 gadiem – 50x;
 1. zods ir jāpārceļ virs pievilkšanās stieņa un lejā ir pilnībā jāiztaisno rokas;
 2. ķermeņa kustības kontrolēs tiesneši;
 3. ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Pievilkšanās reize netiek ieskaitīta, ja:
 4. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 5. zods netiek pārlikts pāri stienim;
 6. ar zoda vai saliektu roku palīdzību ķermenis tiek turēts virs pievilkšanās stieņa;
 7. rokas netiek pilnībā iztaisnotas zem stieņa;
 8. kājas pieskaras zemei.
  • Izpildāmo reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 10x; no 18 gadiem – 15x;

*Papildus nosacījumi:

1) Katra dalībnieka kopējais izpildījuma laiks nedrīkst pārsniegt 8 (astoņas) minūtes. Ja šis laiks tiek pārsniegts, dalībnieks tiek diskvalificēts un tā rezultāts netiek ieskaitīts;

2) Gadījumā, ja kāds dalībnieks nav veicis kāda no vingrinājumiem izpildāmo reižu skaitu un/vai nav spējīgs izpildīt kādu no vingrinājumiem, tas tiek diskvalificēts un tā rezultāts netiek ieskaitīts.

4) Konsolidēts spēka sešcīņas vingrinājumu saraksts:

Spēka un izturības disciplīna “Sešcīņa” sievietēm

Izpildāmo vingrinājumu skaits:

 1. Dalībnieks pēc iepriekšējā vingrinājuma izpildes pēc iespējas ātrāk dodas uz starta līniju un, negaidot tiesneša starta signālu, pats veic distanci un dodas uz nākošo disciplīnu.

SACENSĪBAS ZĒNIEM UN MEITENĒM “Trīscīņa”

 1. pievilkšanās virstvērienā;
 2. stāvēšana balstā guļus;
 3. roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus.
  • Pievilkšanās un roku saliekšanas un iztaisnošanas balstā guļus noteikumi ir minēti 13.15.un 13.19.punktā.
  • Stāvēšana balstā guļus: Stāvēšana notiek horizontālā līmenī uz 4 punktiem (elkoņi un pēdu pirkstgali perpendikulāri prez zemi). Leņķim starp apakšdelmu un augšdelmu jābūt 900 grādi. Pēdām attiecībā pret zemi jābūt novietotām vertikālā līmenī, netiek pieļauta to kustināšana. Ķermenim jābūt vienā līmenī iztaisnotam, nav pieļaujama ķermeņa saliekšana vai kādas ķermeņa daļas (attiecīgi kāda no 4 punktiem – roka vai kāja) atraušana no zemes. Gadījumā, ja kāds no dalībniekiem pārkāpj šajā punktā minētos noteikumus, tiesnešiem ir tiesības to diskvalificēt.
  • Katram dalībniekam ir jāspēj izpildīt vismaz 1 pievilkšanās reize un vismaz viena roku saliekšanas un iztaisnošanas balstā guļus reize, lai tā kopējais rezultāts tiktu ieskaitīts.
  • Netiek pieļauta situācija, kad dalībnieks no minētajiem 3 vingrinājumiem izpilda tikai 1 vai 2 vingrinājumus.
  • Kad visi dalībnieki ir izpildījuši pirmo vingrinājumu, tie tādā pašā rindas kārtībā izpilda otro un pēc tam trešo vingrinājumu.

“Freestyle” jeb “Brīvā stila” disciplīna:

Visi dalībnieki “Freestyle” jeb “Brīvā stila” disciplīnā tiek vērtēti individuāli pēc uzstāšanās laikā parādītā snieguma pēc vecuma grupām. Galvenais vērtēšanas kritērijs būs izpildītie elementi uz vingrošanas konstrukcijām*. Dalībniekus vērtēs trīs tiesneši, no kuriem katrs vērtēs atšķirīgu komponenti, un tieši:

1.1 Pirmais tiesnesis vērtēs tehniskos (statiskos) elementus;

1.2. Otrais iesnesis vērtēs dinamiskos elementus;

1.3. Trešas tiesnesis vērtēs dažādu elementu kombināciju izpildi, kā arī dalībnieka māksliniecisko izpildījumu sasaistē ar mūzikas pavadījumu;

1.4. Katra dalībnieka uzstāšanās ilgumu kontrolēs laika tiesnesis, kas arī dos startu priekšnesuma uzsākšanai un ziņos par atlikušo uzstāšanās laiku. Laika tiesnesis ir viens no trīs tiesnešiem.

7.6.Punktu skaitīšanas sistēma ir šāda:

7.6.1. Katrs no trīs tiesnešiem dalībniekam var piešķirt no 1-12 punktiem, kur dalībnieks var saņemt 3 punktus par katru 7.1.-7.3.punktā noteikto elementu izpildi, kā arī papildus 3 punktus, ja tā priekšnesums nav īsāks par 2 (divām) minūtēm. Gadījumā, ja priekšnesums ir īsāks par 2 (divām) minūtēm, tad 2 punkti tiek piešķirti, ja tas ir robežās no 1min.30sec. līdz 1min.59sec., 1 punkts, ja tas ir robežās no 1min.20sec. līdz 1min.29sec., bet, ja īsāks par 1min.20sec. – 0 punkti.;

7.6.2. Katram dalībniekam uzstāšanās laikā ir jāizpilda vismaz 2 tehniskie (statiskie) (7.1.punkts) un vismaz 2 dinamiskie (7.2.punkts) elementi (no 7.6.3.punktā norādīto elementu uzskaitījuma), kur attiecīgi par katru korekti izpildītu elementu dalībniekam tiek piešķirti 3 (trīs) punkti, bet par nepilnīgu/nekorektu izpildi tiek piešķirts no 0-1,5 punktiem atkarībā no tiesneša vērtējuma. 7.3.punktā minētais vērtējums ir atsevišķa komponente, kuru attiecīgais tiesnesis novērtē robežās no 0-3 punktiem;

7.6.3. Tehnisko (statisko) un dinamisko elementu uzskaitījums pieejams šajā video uzņēmuma saitē: https://www.youtube.com/watch?v=LzLSTr_M0TQ&feature=youtu.be

7.6.4. Gadījumā, ja dalībnieks izpilda sarežģītākus divus tehniskos un/vai divus (vai vienu no dviem) statiskos elementus, nekā noteikts 7.6.3.punktā, tiesneši tam var piešķirt 3 (trīs) punktus, neņemot vērā obligāti izpildāmos elementus.

*Vingrinājumu izpildē ir aizliegts izmantot jebkādus palīg elementus, izņemot tādus, kas neļauj dalībnieka rokām/kājām slīdēt nost no konstrukcijām, kā arī tikai tos, kuri ir pieejami sacensību norises vietā. Organizatori nodrošinās dalībniekus ar šādiem piespiedlīdzekļiem. Pēc katra dalībnieka uzstāšanās personāls notīra konstrukcijas priekš nākošā dalībnieka.

Pasaules ielu vingrošanas federācijas (WSWCF) galveno sacensību veidi un to savstarpējās atšķirības. Latvijā notiekošo sacensības tiek rīkotas balstoties uz WSWCF reglamentiem. 

WSWCF ir vienīgā organizācija, kura vispasaules mērogā attīsta ielu vingrošanu kā sporta veidu un kustību. Katru gadu decembrī WSWCF uzrunā visus savus esošos biedrus un sekotājus, lūdzot iesniegt atsauksmes par nepieciešamajiem uzlabojumiem sacensību noteikumos, reglamentos, tiesāšanā un WSWCF darbībā kopumā. Visas atsauksmes tiek rūpīgi analizētas un, balstoties uz šīm atsauksmēm, tiek veikti sacensību noteikumu, reglamenta, tiesāšanas un kopējās WSWCF darbības uzlabojumi nākamā gada sezonai.

Šobrīd WSWCF aktīvi pasākumus rīko divās ielu vingrošanas pamatkategorijās:

– Ielu vingrošanas frīstaila kategorijā

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības kategorijā

WSWCF frīstaila sacensību veidi un to specifiskās savstarpējās atšķirības

1) Nacionālie čempionāti ielu vingrošanā. Sacensības katru gadu rīko cita WSWCF partnerorganizācija tās pārstāvētajā valstī. Sacensības visās valstīs notiek pēc vienotiem noteikumiem, kuri tiek publicēti sezonas sākumā. Sacensības notiek ielu vingrošanas frīstaila kategorijā un katrs dalībnieks uzstājas divos raundos, kuru laikā dalībnieku sniegumu vērtē trīs tiesneši: statisko elementu tiesnesis, dinamisko elementu tiesnesis un elementu kombināciju tiesnesis. Nacionālajos čempionātos piedalās vietējie atlēti, un nacionālā čempionāta uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē iegūst nacionālā čempiona titulu, kā arī tiesības pārstāvēt valsti WSWCF rīkotajā ikgadējā Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā. Šo sacensību galvenais mērķis ir sniegt katras valsts sportistiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā.

2) Pasaules čempionāts ielu vingrošanas frīstailā. Šis sacensības notiek katru gadu un tās rīko WSWCF. Pasaules čempionātā piedalās un par pasaules čempiona frīstailā titulu cīnās nacionālo čempionātu uzvarētāji. Sacensības tiek organizētas frīstaila kategorijā, kurā katrs dalībnieks no sākuma uzstājas kvalifikācijas raundā, kura laikā dalībnieka izpildījumu vērtē seši kvalificēti tiesneši: divi statisko elementu tiesneši, divi dinamisko elementu tiesnešu un divi elementu kombināciju tiesneši. Pēc kvalifikācijas raunda tiek noteikts, kuri dalībnieki piedalās fināla raundā, kurā dalībniekus atkal vērtē šie paši tiesneši.

3) Kenguru Pro Pasaules kauss ielu vingrošanā. Sacensības tiek rīkotas katru gadu un sastāv no kvalifikācijas posmiem un superfināla. Patlaban šīs sacensības notiek tikai vīriešu konkurencē. Parasti gadā vidēji tiek organizēti aptuveni 20 Pasaules kausa posmi, kuru uzvarētāji kvalificējās gada beigās notiekošajam Pasaules kausa superfinālam. Pasaules kausa posmus rīko WSWCF kopā ar partnerorganizācijām, kurām pārsvarā ir WSWCF oficiālā biedra statuss. Katrs Pasaules kausa posms ir starptautiskas sacensības, uz kurām dalībnieki tiek atlasīti ņemot vērā viņu iepriekšējo sacensību pieredzi un iegūtos apbalvojumus, vai arī pēc uzvaras atlases sacensībās internetā, ja dalībniekam nav lielas sacensību pieredzes.

Pasaules kausa galvenās atšķirības no Pasaules čempionāta:

– Papildus trīs ielu vingrošanas elementu tiesnešiem dalībniekus vērtē arī stila tiesnesis. Pasaules čempionātā svarīgākais ir elementu izpildījums. Toties Pasaules kausā ir svarīgi arī prast darboties ar skatītajiem un meistarīgi izklaidēt.

– Dalībnieki uzstājas kvalifikācijas raundā, un pēc šī raunda tikai 10 labākie tiek sadalīti pāros un otrajā raundā šie atlēti pāros viens pret otru cīnās ielu vingrošanas frīstaila dueļos. Katra dueļa uzvarētājs kvalificējās finālam, kurā 5 labākie atlēti viens pret otru cīnās ielu vingrošanas dueļu sacensību formātā.

– Šīs sacensības tiek veidotas ar mērķi, lai visiem pasaules aktīvajiem ielu vingrošanas reģioniem reizi gadā būtu iespēja rīkot liela mēroga starptautiskas sacensības. Ar Pasaules čempionātu ielu vingrošanā, ko rīko katru gadu vienā vietā un tikai reizi gadā, bija par maz. Interese par šo sportu un liela mēroga starptautisku sacensību rīkošanu izrādījās liela, tādēļ tika izveidota sistēma, kurā Pasaules čempionāts un Pasaules kauss tiek rīkoti paralēli vienā sezonā. Līdzīgi kā tas tiek darīts citos sporta veidos, piemēram, biatlonā vai bobslejā.

Pasaules kausa uzvarētājs iegūst Pasaules kausa titulu.

WSWCF eksplozīvā spēka un spēka izturības sacensību veidi

Pašlaik WSWCF tikai reizi gadā rīko Pasaules ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības čempionātu. Sacensību ietvaros tiek noskaidroti pasaules čempioni šādās kategorijās:

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka kategorija. Tās ir spēka trīscīņas sacensības, kurās dalībnieki veic trīs spēka elementu maksimālo skaitu izpildes atkārtojuma reižu ar papildu svaru. Uzvar tas dalībnieks, kurš ir kopsummā veicis lielāko vingrinājumu izpildes atkārtojuma reižu skaitu visiem trim elementiem.

– Ielu vingrošanas spēka izturības kategorija. Tās ir sacensības, kurās dalībnieki izpilda dažādus vingrinājumus noteiktu skaitu izpildes atkārtojuma reižu bez papildu svariem. Tiek ieskaitītas tikai pareizas formas vingrinājumu izpildes reizes un uzvar tas dalībnieks, kurš vingrinājumu kopumu ir veicis pēc iespējas īsākā laika periodā.