Ielu vingrošanas sacensību kategorijas un vispārējie noteikumi

Ielu vingrošanas sacensību kategorija

Divcīņa
Sešcīņa
Freestyle jeb “Brīvais Stils”

SPĒKA DISCIPLĪNA “DIVCĪŅA” VĪRIEŠIEM:

 1. Visi dalībnieki rindas kārtībā veic pievilkšanos virstvērienā uz pievilkšanās stieņa, kā arī atspiešanos uz līdztekām (paralēlās līdztekas) uz maksimālo reižu skaitu, un ar pievienotu papildus svaru. Vispirms visi dalībnieki veic pievilkšanos, pēc tam pēc tiesnešu uzaicinājuma pāriet uz līdztekām;
 2. Pievilkšanās laikā:
  • Zods ir jāpārceļ virs pievilkšanās stieņa un lejā ir pilnībā jāiztaisno rokas;
  • Ķermeņa kustības kontrolēs tiesneši;
  • Ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Pievilkšanās reize netiek ieskaitīta, ja:
 3. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 4. zods netiek pārlikts pāri stienim;
 5. ar zoda vai saliektu roku palīdzību ķermenis tiek turēts virs pievilkšanās stieņa;
 6. rokas netiek pilnībā iztaisnotas zem stieņa;
 7. kājas pieskaras zemei.
  • Maksimālā atpūta (pieļaujams atpūsties tikai iztaisnotās rokās) starp katru pievilkšanās reizi nevar būt ilgāka par 3 (trīs) sekundēm, par ko brīdina tiesnesis pirmo reizi, bet otro reizi brīdina vēl pēc 2 sekundēm. Gadījumā, ja tiesnesis ir izteicis otro brīdinājumu, dalībnieka piegājiens netiek ieskaitīts.
 8. Atspiešanās uz līdztekām (paralēlās līdztekas) laikā:
  • Dalībnieks rokas novieto uz attiecīgām atzīmēm;
  • dalībnieka rokām jābūt saliektām vairāk par 90 grādiem, kā arī iztaisnošanas laikā jābūt pilnībā iztaisnotām;
  • ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;
  • ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Atspiešanās uz līdztekām reize netiek ieskaitīta, ja:
 9. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 10. rokas nav novietotas uz attiecīgām atzīmēm;
 11. elkoņi nav saliekti vismaz 90 grādu leņķī;
 12. elkoņi netiek pilnībā iztaisnoti augšā;
 13. kājas pieskaras zemei.
  • Maksimālā atpūta (pieļaujams atpūsties tikai iztaisnotās rokās) starp katru atspiešanās reizi nevar būt ilgāka par 3 (trīs) sekundēm, par ko brīdina tiesnesis pirmo reizi, bet otro reizi brīdina vēl pēc 2 sekundēm. Gadījumā, ja tiesnesis ir izteicis otro brīdinājumu, dalībnieka piegājiens netiek ieskaitīts;
 14. Dalībniekiem no 14 līdz 17 gadu vecumam papildus svars uz pievilkšanās stieņa ir 16kg, bet papildus svars uz līdztekām ir 24kg (divdesmit četri kilogrami);
 15. Dalībniekiem no 18 gadu vecuma papildus svars uz pievilkšanās stieņa ir 24kg (divdesmit četri kilogrami), bet papildus svars uz līdztekām ir 32kg (trīsdesmit divi kilogrami).

Divcīņa sievietēm

Visi dalībnieki rindas kārtībā veic pievilkšanos virstvērienā uz pievilkšanās stieņa, kā arī roku saliekšanu un iztaisnošano balstā guļus uz maksimālo reižu skaitu. Vispirms visi dalībnieki veic pievilkšanos, pēc tam pēc tiesnešu uzaicinājuma pāriet uz roku saliekšanas zonu.

SPĒKA UN IZTURĪBAS DISCIPLĪNA “SEŠCĪŅA” VĪRIEŠIEM

Spēka izeja uz pievilkšanās stieņa (muscleup).

Spēka izejas laikā:

a) nepieciešams no iekarājiena pozīcijas ar spēku uzraut sevi augšā balstā uz stieņa;

b) kājas visa elementa izpildes laikā paliek taisnas (ceļgals nesaliecas);

c) elkoņi un rokas ir iztaisnotas kāriena un balsta pozīcijā;

d) ķermeņa uzraušana augšā notiek, abiem elkoņiem saliecoties un iztaisnojoties vienmērīgi bez kāda no elkoņu (rokas) spēka pārsvara;

e) ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;

f) ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).

Spēka izeja netiek ieskaitīta, ja:

a) ķermenis tiek uzrauts balstā ar viena elkoņa (rokas) spēka pārsvaru;

b) kājas saliecas ceļgalos vai tiek izmantota kāju vai ķermeņa inerce;

c) kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);

d) elkoņi nav iztaisnoti kāriena vai balsta pozīcijā.

Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 2x; no 18 gadiem – 3x.

Palēcieni uz kastes

 • Palēcienu uz kastes laikā:
 1. a) nepieciešams ar abām pēdām uzlekt uz kastes;

Palēciens uz kastes netiek ieskaitīts, ja:

 1. a) abu kāju pilnas pēdas vienlaicīgi neatbalstās uz kastes augšējās virsmas;
 2. b) kaste tiek aizskarta ar rokām.

Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 35x; no 18 gadiem – 50x.

 

Atspiešanās līdztekās (paralēlās līdztekas)

 

 • Atspiešanās uz līdztekām laikā:
 1. dalībnieks rokas novieto uz attiecīgām atzīmēm;
 2. dalībnieka rokām jābūt saliektām vairāk par 90 grādiem, kā arī iztaisnošanas laikā jābūt pilnībā iztaisnotām;
 3. ķermeņa kustības kontrolē tiesneši;
 4. ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Atspiešanās uz līdztekām reize netiek ieskaitīta, ja:
 5. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 6. rokas nav novietotas uz attiecīgām atzīmēm;
 7. elkoņi nav saliekti vismaz 90 grādu leņķī;
 8. elkoņi netiek pilnībā iztaisnoti augšā;
 9. kājas pieskaras zemei.
  • Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 20x; no 18 gadiem – 25x.

 

Kāju pieskaršanās pie pievilksānās stieņa “Toes to bar” 

 • Kāju celšanas laikā:
 1. Dalībnieks ar abām rokām virs tvērienā karājas pievilkšanās stienī pilnībā iztaisnotās rokās;
 2. Ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, aizskarot norobežojošo barjeru, kas novietota dalībniekam priekšā un aizmugurē (barjera var būt arī tiesneša roka).
 3. Ķermeņa kustības kontrolē tiesneši.
  • Kāju celšanas reize netiek ieskaitīta, ja:
 4. Kājas nepieskaras stienim;
 5. Tikai viena kāja pieskaras stienim;
 6. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 7. Rokas tiek saliektas elkoņos vai arī tiek mainīts satvēriena veids.
  • Izpildāmais reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 10x; no 18 gadiem – 15x.
 • Roku saliekšana un iztaisnošana “Pushups” balstā guļus
 • Roku saliekšana un iztaisnošanas laikā:
 1. abas rokas ar pilnu plaukstu tiek novietotas uz atzīmēm uz grīdas vai speciāla paklāja;
 2. viss ķermenis pilnībā taisns tiek novietots balstā guļus;
 3. kāju pēdas ar pirkstgaliem perpendikulāri pret zemi tiek novietotas kopā viena otrai blakus;
 4. leņķis starp rokām un ķermeņa augšdaļu ir 90 grādi;
 5. tiesnesis novieto roku uz atzīmes zem dalībnieka;
 6. dalībnieks, saliecot rokas, ar krūšu kurvi pieskaras pie tiesneša plaukstas;
 7. rokas tiek iztaisnotas pilnībā, atspiežoties;
  • Roku saliekšana un iztaisnošana netiek ieskaitīta, ja:
 8. pārkāpti iepriekšminētie nosacījumi;
 9. ķermenis tiek izliekts, proti, celta tiek tikai ķermeņa augšdaļa;
 10. tiesnesis nav sajutis pieskārienu pie plaukstas.
  • Izpildāmo reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 45x; no 18 gadiem – 50x;
 • Pievilkšanās pie stieņa “Pullups”
 • Pievilkšanās pie stieņa laikā:
 1. zods ir jāpārceļ virs pievilkšanās stieņa un lejā ir pilnībā jāiztaisno rokas;
 2. ķermeņa kustības kontrolēs tiesneši;
 3. ķermenis nedrīkst raustīties uz priekšu vai aizmuguri, ko kontrolēs priekšā un aizmugurē esošā barjera (kas var būt arī tiesneša roka).
  • Pievilkšanās reize netiek ieskaitīta, ja:
 4. kāda ķermeņa daļa pieskaras priekšā vai aizmugurē esošajai barjerai (kas var būt arī tiesneša roka);
 5. zods netiek pārlikts pāri stienim;
 6. ar zoda vai saliektu roku palīdzību ķermenis tiek turēts virs pievilkšanās stieņa;
 7. rokas netiek pilnībā iztaisnotas zem stieņa;
 8. kājas pieskaras zemei.
  • Izpildāmo reižu skaits: no 14 līdz 17 gadiem – 10x; no 18 gadiem – 15x;

*Papildus nosacījumi:

1) Katra dalībnieka kopējais izpildījuma laiks nedrīkst pārsniegt 8 (astoņas) minūtes. Ja šis laiks tiek pārsniegts, dalībnieks tiek diskvalificēts un tā rezultāts netiek ieskaitīts;

2) Gadījumā, ja kāds dalībnieks nav veicis kāda no vingrinājumiem izpildāmo reižu skaitu un/vai nav spējīgs izpildīt kādu no vingrinājumiem, tas tiek diskvalificēts un tā rezultāts netiek ieskaitīts.

4) Konsolidēts spēka sešcīņas vingrinājumu saraksts:

 • Spēka izeja uz pievilkšanās stieņa (muscleup);
 • Palēcieni uz kastes;
 • Atspiešanās līdztekās (paralēlās līdztekas);
 • Kāju pieskaršanās pie pievilksānās stieņa “Toes to bar”;
 • Roku saliekšana un iztaisnošana “Pushups” balstā guļus;
 • Pievilkšanās pie stieņa “Pullups”.

Spēka un izturības disciplīna “Sešcīņa” sievietēm

Izpildāmo vingrinājumu skaits:

 • Atspiešanās līdztekās (paralēlās līdztekas) – 5x;
 • Palēcieni uz kastes – izpildāmo reižu skaits – 35x;
 • Kāju pieskaršanās pie pievilksānās stieņa “Toes to bar” – 5x;
 • Atspoles skrējiens no atzīmes līdz atzīmei (10metri x 4, turp un atpakaļ tiek ieskaitītas kā 2 reizes);
 1. Dalībnieks pēc iepriekšējā vingrinājuma izpildes pēc iespējas ātrāk dodas uz starta līniju un, negaidot tiesneša starta signālu, pats veic distanci un dodas uz nākošo disciplīnu.
 • Roku saliekšana un iztaisnošana “Pushups” balstā guļus – 15x;
 • Pievilkšanās pie stieņa “Pullups” – 5x.

SACENSĪBAS ZĒNIEM UN MEITENĒM “Trīscīņa”

 • Zēnu un meiteņu sacensību dalībnieki rindas kārtībā izpilda 3 vingrinājumus uz maksimālo izpildījumu skaitu 1 (vienā) piegājienā:
 1. pievilkšanās virstvērienā;
 2. stāvēšana balstā guļus;
 3. roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus.
  • Pievilkšanās un roku saliekšanas un iztaisnošanas balstā guļus noteikumi ir minēti 13.15.un 13.19.punktā.
  • Stāvēšana balstā guļus: Stāvēšana notiek horizontālā līmenī uz 4 punktiem (elkoņi un pēdu pirkstgali perpendikulāri prez zemi). Leņķim starp apakšdelmu un augšdelmu jābūt 900 grādi. Pēdām attiecībā pret zemi jābūt novietotām vertikālā līmenī, netiek pieļauta to kustināšana. Ķermenim jābūt vienā līmenī iztaisnotam, nav pieļaujama ķermeņa saliekšana vai kādas ķermeņa daļas (attiecīgi kāda no 4 punktiem – roka vai kāja) atraušana no zemes. Gadījumā, ja kāds no dalībniekiem pārkāpj šajā punktā minētos noteikumus, tiesnešiem ir tiesības to diskvalificēt.
  • Katram dalībniekam ir jāspēj izpildīt vismaz 1 pievilkšanās reize un vismaz viena roku saliekšanas un iztaisnošanas balstā guļus reize, lai tā kopējais rezultāts tiktu ieskaitīts.
  • Netiek pieļauta situācija, kad dalībnieks no minētajiem 3 vingrinājumiem izpilda tikai 1 vai 2 vingrinājumus.
  • Kad visi dalībnieki ir izpildījuši pirmo vingrinājumu, tie tādā pašā rindas kārtībā izpilda otro un pēc tam trešo vingrinājumu.

“Freestyle” jeb “Brīvā stila” disciplīna:

Visi dalībnieki “Freestyle” jeb “Brīvā stila” disciplīnā tiek vērtēti individuāli pēc uzstāšanās laikā parādītā snieguma pēc vecuma grupām. Galvenais vērtēšanas kritērijs būs izpildītie elementi uz vingrošanas konstrukcijām*. Dalībniekus vērtēs trīs tiesneši, no kuriem katrs vērtēs atšķirīgu komponenti, un tieši:

1.1 Pirmais tiesnesis vērtēs tehniskos (statiskos) elementus;

1.2. Otrais iesnesis vērtēs dinamiskos elementus;

1.3. Trešas tiesnesis vērtēs dažādu elementu kombināciju izpildi, kā arī dalībnieka māksliniecisko izpildījumu sasaistē ar mūzikas pavadījumu;

1.4. Katra dalībnieka uzstāšanās ilgumu kontrolēs laika tiesnesis, kas arī dos startu priekšnesuma uzsākšanai un ziņos par atlikušo uzstāšanās laiku. Laika tiesnesis ir viens no trīs tiesnešiem.

 • Disciplīnai tiek piemēroti šādi papildus nosacījumi:
  a) Visi dalībnieki (bez vecuma ierobežojumiem) uzstājas tikai vienu reizi iepriekš sacensību dienā noteiktā rindas kārtībā. Dalībnieks uzstājas savas iesūtītās mūzikas pavadījumā. Pirms dalībieka uzstāšanās tiesneši veic 10 (desmit) sekunžu laika atskaiti, pēc kuras tiek dots starta signāls un tiek uzsākts atskaņot dalībnieka iesūtīto mūzikas ierakstu.;
  b) Katra dalībnieka kopējais uzstāšanās laiks ir 2 (divām) minūtes. Gadījumā, ja dalībnieks pārsniedz minētās 2 (divas) minūtes, tā izpildījums pārsniegtajā laikā netiek vērtēts un dalībnieks tiek aicināts atstāt vingrošanas konstrukcijas. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai tā iesūtītais mūzikas ieraksts iesūtīšanas Federācijai brīdī uzreiz pēc starta signāla atbilst 2 (divu) minūšu uzstāšanās laikam. Dalībniekam nav tiesību pieprasīt mūzikas operatoram (DJ), lai tas maina sekunžu skaitu vai veic citas izmaiņas atbilstoši dalībnieka vēlmēm attiecībā uz mūzikas ieraksta garumu.
  c) Gadījumā, ja dalībnieks kavē savu uzstāšanos ilgāk par 2 (divām) minūtēm, tas tiek diskvalificēts un netiek pielaists pie konkrētās disciplīnas izpildes.
  d) Pēc tam, kad visi dalībnieki ir startējuši, tiesneši veic kopējo punktu skaitīšanu un apbalvošanas ceremonijā paziņo tos sportistus, kas iegūst 1.-3.vietu, attiecīgi 3 augstākie pēc punktu skaita katrā no vecuma grupām – no 14 līdz 17 gadu vecumam un no 18 gadu vecuma.

Punktu skaitīšanas sistēma ir šāda:

Katrs no trīs tiesnešiem dalībniekam var piešķirt no 1-12 punktiem, kur dalībnieks var saņemt 3 punktus par katru 7.1.-7.3.punktā noteikto elementu izpildi, kā arī papildus 3 punktus, ja tā priekšnesums nav īsāks par 2 (divām) minūtēm. Gadījumā, ja priekšnesums ir īsāks par 2 (divām) minūtēm, tad 2 punkti tiek piešķirti, ja tas ir robežās no 1min.30sec. līdz 1min.59sec., 1 punkts, ja tas ir robežās no 1min.20sec. līdz 1min.29sec., bet, ja īsāks par 1min.20sec. – 0 punkti.;

Katram dalībniekam uzstāšanās laikā ir jāizpilda vismaz 2 tehniskie (statiskie) (7.1.punkts) un vismaz 2 dinamiskie (7.2.punkts) elementi (no 7.6.3.punktā norādīto elementu uzskaitījuma), kur attiecīgi par katru korekti izpildītu elementu dalībniekam tiek piešķirti 3 (trīs) punkti, bet par nepilnīgu/nekorektu izpildi tiek piešķirts no 0-1,5 punktiem atkarībā no tiesneša vērtējuma. 7.3.punktā minētais vērtējums ir atsevišķa komponente, kuru attiecīgais tiesnesis novērtē robežās no 0-3 punktiem;

Tehnisko (statisko) un dinamisko elementu uzskaitījums pieejams šajā video uzņēmuma saitē: https://www.youtube.com/watch?v=LzLSTr_M0TQ&feature=youtu.be

Gadījumā, ja dalībnieks izpilda sarežģītākus divus tehniskos un/vai divus (vai vienu no dviem) statiskos elementus, nekā noteikts 7.6.3.punktā, tiesneši tam var piešķirt 3 (trīs) punktus, neņemot vērā obligāti izpildāmos elementus.

*Vingrinājumu izpildē ir aizliegts izmantot jebkādus palīg elementus, izņemot tādus, kas neļauj dalībnieka rokām/kājām slīdēt nost no konstrukcijām, kā arī tikai tos, kuri ir pieejami sacensību norises vietā. Organizatori nodrošinās dalībniekus ar šādiem piespiedlīdzekļiem. Pēc katra dalībnieka uzstāšanās personāls notīra konstrukcijas priekš nākošā dalībnieka.