Nr.pk.

Biedra nosaukums

Tiesiskā forma

Reģ.Nr.

Juridiskā un faktiskā adrese

1. Latvijas novadu ielu vingrošanas sporta klubs Biedrība 40008220736 Ezera iela 21-28, Rīga, LV-1034
2. Latvijas ielu vingrotāju biedrība Biedrība 40008229932 Zenenes iela 5 – 58, Rīga, LV-1069
3. Rīgas Spēka Vingrošanas Sporta Biedrība T35 Biedrība 40008235430 Ormaņu iela 6-13, LV-1002
4. World Street Workout and Calisthenics Federation Biedrība 40008178458 Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Dambju iela 2, LV-2107
5. Workout Generation Biedrība 40008283572 Ganību iela 41-7, Liepāja, LV-3401
6. Daugavpils Ielu vingrošana Biedrība 40008213433

Lauska iela 14-40, Daugavpils, LV-5410

 

7. Team Adrenaline Biedrība 40008295285

Rīga, Dauguļu iela 60A, LV-1058

8. Gemstone Studio SIA SIA 40103889890

Ogres nov., Ogre, Skolas iela 18, LV-5001

         

JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas (“Federācija”) valde ar 2019.gada 22.maija lēmumu ir noteikusi šādu uzņemšanas kārtību, iesniedzamo dokumentu sarakstu un formu jauniem Federācijas biedriem – juridiskām personām vai sporta organizācijām (turpmāk – Organizācija), saskaņā ar Federācijas statūtu 4.1.punktu:

  1. Organizācija iesniedz Federācijai šādus dokumentus:– Aizpildīta iesnieguma forma (Iesnieguma forma pieejama šeit);– Apliecināta statūtu kopija;– Organizācijas logo.
  2. Organizācijā oficiāli un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” darbojas/strādā vismaz 1 (viens) ielu vingrošanas sporta speciālists, kurš vienlaikus ir iekļauts Latvijas Sporta federāciju padomes sporta speciālistu reģistrā kā ielu vingrošanas sporta veida treneris.
  3. Organizācija ik gadu, ne vēlāk kā līdz katra gada 1.decembrim veic biedra naudas samaksu EUR 50,00 (piecdesmit euro, nulle centi) apmērā.
  4. Nepieciešamības gadījumā Federācijas izpildinstitūcijas pārstāvjiem ir tiesības ierasties Organizācijas sporta bāzē, iepriekš saskaņojot laiku ar Organizāciju, lai novērtētu tās atbilstību ielu vingrošanas sportam. Šādā gadījumā Federācijas statūtu 4.2.punktā noteiktais Organizācijas lūguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts par 1 (vienu) nedēļu.